top of page

Bizim perspektifimizden coğrafyamız Beth Nahrain; kelime anlamıyla “iki nehrin arası”. Tarif ettiği yer ise Eufrat (Fırat) ve Deklath (Dicle) nehirleri arasında ve etrafında kalan coğrafya. Yani Elazığ’dan Basra’ya, Hakkari’den Gaziantep’e kadar olan geniş bir bölge.

 

Üzerinde yaşadığımız topraklar asırlardır tarih, kültür ve habitat olarak dünyanın en verimli yerlerinden biri. Medeniyetin ilk tekerleği burada dönmüş, yıldızlar gözlenmiş, yazı icat edilmiş, şiirler yazılmış, ilahiler okunmuş ve Nemrut gökyüzü tanrısına meydan okuyan kulesini burada inşa etmiş. Gılgamış burada yaşamış, ölümsüzlüğün peşinden koşmuş, hayallerini ve duyduklarını burada kil tabletlere dökmüş ve efsaneleşmiş. Eski ve Yeni Ahite göre Âdem ve Havva’nın kovulmadan önce yaşadıkları Aden Bahçesi (Firdevs-Fardayso) de burada; Dicle, Fırat, Aras ile Asi nehirlerinin kesiştiği yerdedir. Tarihin en eski ve iyi korunmuş yazılı kanunlarından biri olarak bilinen Hammurabi kanunları bu topraklarda yazılmış. Asur Kralı II. Asurbanipal tarihteki en büyük şölenlerden birini burada düzenlemiş, 70 bin konuğuna eşit miktarda şarabı burada paylaştırmış. Bu kadim coğrafyada kimler iz bırakmamış ki; bir yandan bereketli, bir yandan adeta lanetli...


Şarabın ilk kimin tarafından nerede üretildiğine dair net bilgiler olmasa da öncülerin bir kısmının da Beth Nahrain bölgelerinde bulunduğu düşünülmekte. Elbette şarap da bir çok başka ürün gibi aynı anda farklı yerlerde de üretilmiş olabilir. İlk şarabın Gürcistan ve Ermenistan’da üretildiğine dair hikayeler tamamen Amerikalıların Gürcistan’ı ön plana çıkarma sevdasından kaynaklı bir lobi çalışmasının ürünüdür. Dünya şarap endüstrisini elinde bulunduran Avrupalılar ise Beth Nahrin’deki şarap kültürünü yok sayma eğilimindedir. Göbeklitepe ve daha da eski olan Karahantepe’de üzüm kalıntılarının bulunduğu bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. Kaldı ki kesintisiz olarak şarap üreten tek halk Süryani ataları ve Süryanilerdir. Şarabın tarihine ilişkin hem arkeolojik hem de dinsel anlatılar bulunur. O hikayelerden birine göre; Nuh büyük tufandan sonra gemisini Ağrı ya da Cudi (Kardu) dağına yani 4 köyümüzün yakınına demirler. İşte ilk üzüm bağı o dağın eteklerine dikilir. Çiftçi Nuh’un diktiği ilk asma (Tamnath) fidesinin mahsulü de o günden bu yana kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Beth Nahrain; direct translation means“in between two rivers”. The area these words depict is the area which is located in between Eufrat (Fırat) and Deklath (Dicle) rivers and the geography around this area. In other words, this large region is the area from Elazığ to Gulf of Persia and Hakkari to Gaziantep.

The land which we have been living in for centuries is one of the most riches places on earth with its history, culture, and habitat. The first wheel of civilization been invented here. Astrology, discovery of manuscripts, poetry, chanting hymns and Nimrod built its first tower challenging the Sky God in this area. Gilgamesh lived here, searched for immortality, put his dreams and the stories he heard into clay tablets and created a legend. According to the Old and New Testament, The Eden Garden (Firdevs-Fardayso) where Adam and Eve lived before they were expelled was in this area, too. Also, this place is where Tigris, Euphrates, Aras, and Asi rivers converge. Hammurabi Laws which is known as the oldest and most well reserved ancient laws in history were written here in this land. Historically, Assyrian King II,(2), Asurbanipal gave his biggest feast here and he served equal amounts of wine to his guest of 70,000 people. You think…. Who didn’t leave a trace in this geography; World’s most fertile land gave life to many communities, hosted these communities. Even after, all of these civilizations disappeared, actually, these civilizations continued to live in the air and in the water of this ancient geography. On one hand, so fertile, on the other hand, cursed…. Perhaps.

It is not clearly known where or by whom wine was produced, but it has been thought that the first pioneers of the wine producers were here in Beth Nahrin(Eufrat and Tigris) reigion.

There are myths and stories which contain the history of wine both archeologically and historically. According to one of the stories, after the big Deluge, Noah anchored his ship to (Ağrı) Mount Ararat or Mount Cudi (Kardu) which is right next to our village. The first vineyard wasplanted on the skirts of this mountain. It has become an inseparable part of our culture is the crop of first wine seedling (Tamnath) which farmer Noah planted.

bottom of page