top of page
Midin_edited.png

Cumhuriyet ile beraber Öğündük adını alan köyümüzün eski adı Midin’dir. Meydan sözcüğünden türeyen kelime düzlük anlamına gelir. Nuh’un gemisini demirlediği Cudi’ye yani Tamnath (Sekizli köyü – Kürtçe Haştan) 50 km uzaklıkta, Gabbar dağ silsilesine komşu,  Basibrin (Haberli) köyü ile Bethzabday (İdil) ilçesi arasındaki düzlükte Bagog (Tur İzlo- İzalla) tepelerini izleyen bir konumda yer alır. Tufandan sonra hayatın yeniden yeşerdiği bereketli topraklarla çevrili köyü Midin markasına da adını vermekte.

Bölgede milattan önceki döneme ait olduğu belirlenen çok sayıda antik kalıntı ile Aramiler ve Asurlulardan kalma eserler, Bizanslılardan kalma kale ve kilise  bulunmakta. Bugünkü köylülerin tarihi ise M.S. 1525’e dayanmakta. Köy 55 hane ve yaklaşık 400 kişiden meydana gelmekte.

Midin, verimli topraklarıyla uzun yıllar tarım ve hayvancılığın bölgedeki önemli merkezlerinden biri olmuştur. Özellikle bağcılık, bölgede yüzyılların mirası. Uzak geçmişten bugüne Midin’de her evde şarap üretilir.  Ev yapımı şaraplar özellikle karlı ve uzun kış aylarında koyun, keçi etleri ve peynirle birlikte tüketilir. Kilise ve manastırlardaki ayinlerde kullanılır. Midin için şarap sadece bir tüketim maddesi, herhangi bir içecek değil, geçmişten gelen köklü ve zengin bir kültürün yaşatılması ve bir geleneğin kuşaktan kuşağa devredilmesidir.

The old name of our village is Midin. It became Öğündük with the establishment of the new modern Republic. The word Midincomes from the word “Meydan” meaning square, flat area. Midin is located 50km to Tamnath (eight in Aramaic - Village of eight – in Kurdish Hashtan) where Cudi Mountain sits on which Noah anchored his ship, neighboring to range of Gabbar Mountains, on the plain of the village of Bsorino(Haberli) and the town of Bethzabday (İdil) followed by the Bagog (Tur Izlo-Izalla) hills. The village of Midin is surrounded by the fertile soil where a new life emerged after (Noah’s) deluge. That is where our winery’s name comes from.

In the region, there are a lot of ancient relics which belong to B.C. along with a lot of historical artifacts which were left by Arameans and Assyrians along with a castle and a church left from Byzantines. The villages modern history goes back to A.C. 1525. The village consists of 55 houses and 400 inhabitants.

 

Midin became an important center of the region with it’s fertile soil and livestockproduction for many years. Especially, viticulture is a heritage of centuries in the region. From ancient times to today, every house in Midin produces wine.Homemade wines been consumed along with sheep, goat meat and cheese during the long and snowy winter months.Wine has been used during the ceremonies performed at churches and monasteries. Wine, forMidin, is not a product to consume, is not an ordinary drink, but a continuation of a rich rooted ancient culture and tradition which has been carried out generations to generations.

bottom of page