top of page
miras_yeni_edited.png

Bağcılık bizim için yalnızca tarımsal bir faaliyeti temsil etmiyor. Geçmişten bugüne bizi var eden ve yansıtan kültürü ifade ediyor. Bundan dolayı köyümüzdeki asmaların büyük çoğunluğu 80 ila 150 yaşında. Bağlarımızın en genci ise 20 yıllık. Hatta ne zaman ve kimin tarafından dikildiği bilinmeyen birçok bağ da mevcut.

 

Midin’in toprak ve bağ verimliliği üzüm çeşitlerimize de yansımıştır. Köyümüzde bin dönümden fazla bağ ve ellinin üzerinde yemeklik ve şaraplık beyaz ve kırmızı üzüm çeşidi bulunmaktadır. Şarap üretiminde kullanılan geleneksel yöntemler bağcılıkta da devam ettirilir. Bağlarda gübre ve zirai ilaç kullanılmaz. Üzümler doğanın kendi devinimi içinde doğal yollarla olgunlaştırılır. Son 10 yıldır neredeyse köyün tamamı organik bağcılığa geçmiştir. Ancak buna rağmen kimse pek ilaçlama yapmamakta doğal bağcılıkta ısrar etmektedir.

 

Köyün önemli beyaz şaraplık üzüm çeşitleri Msabık Heworo, Karkuş, Mazrona ve Bılbizeki’dir. Kırmızı şarap için önde gelen çeşitler ise, Gavdoni, Raşe Gurnık (Siyah Salkım), Kıttıl Nafs (nefis kesici), Mazrona Komo (siyah mazrona), Msabık, Öküzgözü ve Boğazkere’dir. 

 

 

Raşe Gurnık küresel yapıda orta-iri taneli ve koyu siyah renkli bir üzümdür. Bu üzümden yakut kırmızısı, meyve yönünden zengin, orta gövdeli, asidi orta, yumuşak tanenli, zarif ve dengeli şaraplar yapılır. Gavdoni iri-oval ve bol suludur. Kabuğu kalın ve mor rengindedir. Mazrona hem şaraba hem de çok kaliteli pekmez üretimine uygundur. Ekim sonunda olgunlaşır ve ancak o zaman 23-24 brix değerine ulaşır. Şarabın rengi koyu altın sarısı olur. Çok ince kabuklu olduğu için yemeklik olarak da tüketilebilir. Eskiden beri evlerde Karkuş şarabı yapılır. Olgunlaşması diğer üzümlere göre erken olur (15-20 Eylül) ve şeker oranı çok hızlı yükselir. Yüksek brix değerine sahiptir. Hem tanenli hem de şekerli yapıdadır, şarapları tanenli ve kehribar rengindedir. Bizce Karkuş kendi başına bir şarap sınıfıdır. Karkuş’un yoğun kehribar renginden dolayı fermantasyon esnasında kabuğunda beklettiğimizi düşünülüyor. Ancak öyle değil. Hatta başta Karkuş’ta olmak üzere hiç bir beyazımızda tam sıkım yapmıyoruz, bu sayede şaraplarımız ferah oluyor. Saf Karkuş şarabını ilk Midin üretip pazarlamıştır. Bılbızeki ise hem yemeklik hem şaraplıktır. Tanesi az sulu olup etli ve büyüktür. Erkencidir ve Ağustos’un sonunda toplanır. Şarabın rengi açık sarı olur. Karkuş’ta olduğu gibi Bılbızeki’den ilk şarabı yapan Midin’dir.

Viticulture does not symbolize only an agricultural activity for us. But it also reflects a culture which represents us and the reason for our existence today. Because of this reason, our grape wines age between 80 to 150 years. Our youngest vineyard is 20 years old. Moreover, there are many vineyards which we don’t know who planted them or whom it was planted by.

The variety of grapes reflects Midin’s fertile soil and productive vineyards. There are more than a thousand acres of vineyards and over fifty different kinds of grapes red and white for both eating and making wine. Traditional methods for making wine are used to cultivate viticulture, too. Fertilizers of agricultural chemicals are not used on our vineyards. Grapes mature in their natural cycle. For the last 10 years almost all of viticulture became organic. Most everybody does not use chemicals and insistsin cultivating natural viticulture.

The most important white grapes of our village are Karkuş, Mazrona and Bilbızeki. For making red wine here are our grapes: Gavdoni, Raşe, Gurnık (Black Bunch), KittilNafs (Breath Taking), MazronaKomo (Black Mazrona), Msabık, Öküzgözü (Bull’s Eye) and Boğazkere.

 

RaşeGurnık is shaped spherical, medium to large-grained and the color is black. We produce ruby red, rich content of the fruits, medium cloudy, medium acidic, soft grained, elegant and well-balanced wines. Gavdoni is big-oval and very juicy. Its shell peel is thick and the color is purple. Mazrona is best for making good quality wines and molasses. It matures at the end of October and only at that time it reaches to 23-24 brix. The color of the wine becomes dark golden. Since it has a very thin peel, it is good for eating, also. Karkuş wine has been made since ancient times. It matures earlier (September 15-20) compared to other grapes and its sugar content increases very fast. It has a high brix value. It is a white tannic and very sweet. The wines made from these grapes have tannic and the color is amber. According to us, Karkuşhas a group of its own in wine making culture. Because of its thick amber color, people think we have this wine age in its peel. But the reality is, it is not aged with its peel on. Moreover, all of our white wine makingprocedureswe never squeeze or grapes totally. Because of this reason, our wines taste so fresh. First pure Karkuş wines are made in Midin and marketed from here. Bilbizeki is for both eating and making wine. Its grapegranules are less juicy,succulent,and big. It is the earliest maturing grape. Because of that we pick them up at the end of August. The color of the wine is light yellow. As it was in Karkuş wines Midin is the first place where Bilbizeki wines were produced.

bottom of page